SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-3 of 3 Results
  1. Miss Polski: Rate A Building
    Nowy Werdon (...) Cała bryła Nowego Werdonu została zbudowana z cegły i nakryta dwuspadowym dachem krytym dachówką. To oczywiste nawiązanie do śląskiej tradycji budowlanej. Nowy Werdon powstał w miejscu starych zabudowań, które z powodu złego stanu technicznego nie nadawały się do remontu.(...)...
  2. Śląsk
    Zmieniłem większość nazw wątków na Silesia, ale widzę, że sprawa jest kontrowersyjna, prywatnie jestem przeciwny, ale jako admin można powidzieć że mój głos to tylko moja sprawa - co robimy? Proszę o poważną dyskusję i racjonalne argumenty.
  3. Inwestycje ukończone
    W pirackiej scenerii Poniedziałek, 10 stycznia 2005r. Basen sportowy, zespół saun i zjeżdżalni wodnych, „sztuczne fale” oraz brodziki dla dzieci – to tylko kilka atrakcji, które mają czekać na odwiedzających kompleks rekreacyjny w dolinie Kłodnicy. Koncepcja budowy kompleksu właśnie trafiła na...
1-3 of 3 Results
Top