SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-3 of 3 Results
  1. Miss Polski: Rate A Building
    Nowy Werdon (...) Cała bryła Nowego Werdonu została zbudowana z cegły i nakryta dwuspadowym dachem krytym dachówką. To oczywiste nawiązanie do śląskiej tradycji budowlanej. Nowy Werdon powstał w miejscu starych zabudowań, które z powodu złego stanu technicznego nie nadawały się do remontu.(...)...
  2. Śląsk
    Na prośbę kolegów tworzę nowy wątek w którym będzie można wylewać swoje żale dotyczące polityki i spraw jej dotyczących w mieście Katowice.
  3. Inwestycje ukończone
    W pirackiej scenerii Poniedziałek, 10 stycznia 2005r. Basen sportowy, zespół saun i zjeżdżalni wodnych, „sztuczne fale” oraz brodziki dla dzieci – to tylko kilka atrakcji, które mają czekać na odwiedzających kompleks rekreacyjny w dolinie Kłodnicy. Koncepcja budowy kompleksu właśnie trafiła na...
1-3 of 3 Results
Top