SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-4 of 4 Results
 1. Przemysł | Technologia | Design
  PAP, tm /16:40 IDC: W Polsce wystąpi niedobór informatyków W 2008 roku wystąpi w Polsce ponad 16-proc. niedobór informatyków, posiadających kwalifikacje w obszarze technologii sieciowych - wynika z przekazanego w środę PAP raportu firmy analitycznej IDC, przygotowanego na zlecenie Cisco...
 2. Przemysł | Technologia | Design
  "Gazeta Wyborcza" - Inżynierów nam brak 05:20 06.10.2005 czwartek Na kierunkach technicznych i związanych z przemysłem mamy znacznie mniej studentów niż inne kraje europejskie. "Gazeta Wyborcza" pisze, że wszystko wskazuje na to, że w Polsce może zabraknąć inżynierów, specjalistów od...
 3. Przemysł | Technologia | Design
  POLSKA MOŻE BYĆ LIDEREM W EUROPIE Szansa na 200 tys. miejsc pracy Europa Środkowa przyciąga coraz więcej inwestycji o charakterze usługowym. W Polsce takie projekty realizują tacy potentaci jak IBM, Hewlett-Packard, Motorola, Volvo, Lufthansa, Shell. Będą kolejni, a więc mamy szanse stać się...
 4. Przemysł | Technologia | Design
  Aż 56 proc. Szwajcarów zgodziło się w referendum na otwarcie narodowego rynku pracy przed obywatelami dziesięciu nowych członków Unii Europejskiej Obywatele państw, które przyjęte zostały w ubiegłym roku do Unii Europejskiej, będą mieli prawo zamieszkać i szukać pracy w Szwajcarii - zgodziło...
1-4 of 4 Results
Top