SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-2 of 2 Results
  1. Lubelskie, Małopolska, Podkarpacie, Świętokrzyskie
    https://rzeszow.naszemiasto.pl/w-rzeszowie-powstanie-nowe-kryte-lodowisko-w-miejscu/ar/c1-7926959 Nowe lodowisko powstanie w Rzeszowie w rejonie ulic Wyspiańskiego i Witosa, w miejscu nieistniejącego już starego lodowiska. Lodowisko ma być kryte i czynne przez cały rok. Przez lata sztuczne...
  2. Inwestycje ukończone
    Podkarpacie. Najważniejsze inwestycje drogowe województwa podkarpackiego naznaczone są paradoksem. W programie rządowym zapisano bowiem, że odcinek autostrady Tarnów – Rzeszów oddany zostanie do użytku w roku 2010, ale jak na razie, nie ma ani złotówki na wykonanie projektów budowlanych oraz...
1-2 of 2 Results
Top