SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-2 of 2 Results
  1. Infrastruktura drogowa
    Najnowsze materiały na temat S1 (z lutego 2015): Raport Oceny Oddziaływania na Środowisko: RAPORT S1 czesc 1.pdf oraz RAPORT S1 czesc 2.pdf Przebieg wszystkich wariantów: 04.pdf Wariant preferowany (wyburzenia): 09.WE.pdf Wariant preferowany (szczegółowy przebieg, m.in. miejsca, gdzie będą...
  2. Infrastruktura drogowa
    _ Pierwotna treść posta : czy zna ktos termin uko?czenia tej inwestycji, ewentualnie jaka? mapka lub zdj?cia z budowy...
1-2 of 2 Results
Top