SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-6 of 6 Results
 1. Infrastruktura drogowa
  Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S-6 (21 km) wraz z odcinkiem S-11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód Liczba gości: 165 Data wysłania ogłoszenia: 2014-08-28 Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych...
 2. Inwestycje ukończone
  kFkCMDaA81g m6olwVg5CJ4 Q6HqhKCjIVc ae6DS-bPCW0
 3. Inwestycje ukończone
  Na stronach miasta Ustki (http://www.ustka.pl) są plany przebiegu obwodnicy miasta Słupsk (DK6) Rozważa tam się dwa warianty północny i południowy. Przy czym władze Ustki i kurortów nadmorskich chcą przebieg północny, gdyż jest bardziej korzystny Ekonomicznie i lepszy z punktu widzenia ruchu...
 4. Inwestycje ukończone
  http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/27752/Wazny-odcinek-S6-z-unijnym-dofinansowaniem W dniu 9 lipca 2010 r., wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na dostosowaniu drogi krajowej nr 6 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Goleniów (woj...
 5. Infrastruktura drogowa
  popstrykałem kilka fotek - dla zainteresowanych
1-6 of 6 Results
Top