SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-4 of 4 Results
 1. Inwestycje ukończone
  .................
 2. Infrastruktura drogowa
  Stan przygotowania poszczególnych odcinków S61: 1. Budzisko (PL/LT) - Suwałki: DŚU, ZRID, umowa zerwana (wykonawca: Impresa Pizzarrotti), podpisana umowa (wykonawca: Budimex) 2. Obwodnica Suwałk: oddana do użytkowania (wykonawca: Budimex) 3. Suwałki - Raczki (obwodnica Augustowa): oddana do...
 3. Inwestycje ukończone
  http://www.gazetawyborcza.pl/1,79163,3974872.html Czekamy na fachowe komentarze zwolenników konfliktu z UE.
 4. Infrastruktura drogowa
  Obwodnica Łomży powinna przebiegać po stronie zachodniej miasta – wynika z oceny środowiskowej przygotowanej przez dr Włodzimierza Kwiatkowskiego z Politechniki Białostockiej. Ekspert na zlecenie projektującego łomżyńską obwodnicę Biura Projektowo-Badawczego Dróg i Mostów Transpojekt Warszawa...
1-4 of 4 Results
Top