SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-2 of 2 Results
  1. » Wrocław
    http://www.tuwroclaw.com/wiadomosci,nie-bedzie-parkingu-na-placu-przy-zielinskiego-miasto-odda-dzialke-jeszcze-w-tym-roku,wia5-3266-17630.html
  2. Inwestycje ukończone
    Powstanie nowy sąd Za budynkiem sądu na pl. Dąbrowskiego w ciągu trzech lat wyrośnie nowy gmach Temidy. W 1925 r., gdy powstawał projekt obecnego sądu, zakładano, że będzie to zespół budynków. Ale z powodu oszczędności wybudowano tylko jeden gmach. Teraz na kupionej 80 lat temu działce...
1-2 of 2 Results
Top