SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-1 of 2 Results
  1. Infrastruktura wodna
    Sejmik dopłaci Przyleci wodolot Były zarządca komisaryczny Żeglugi Szczecińskiej wraz z partnerem, której nazwy na razie nie chce zdradzić, zamierza rozpocząć rejsy wodolotowe ze Szczecina do Świnoujścia. W cenę niektórych biletów ma być wkalkulowana dotacja samorządu województwa. -...
1-1 of 2 Results
Top