SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-2 of 3 Results
  1. Infraestructures i transports
    Manresa: La línia 8 unirà les estacions de tren, el campus universitari, els hospitals i els cinemes • Per donar a conèixer la nova línia es convida a tota la ciutadania a pujar-hi gratuïtament durant els primers 15 dies del mes d’abril A partir de l’1 d’abril es posa en servei una línia de...
  2. Regiones | Catalunya
    Projecte del nou edifici judicial de Manresa • L'edifici acollirà en un principi els nou jutjats de la ciutat, tot i que està previst ampliar-lo fins a quinze. El Departament de Justícia ha presentat el projecte del nou edifici judicial de Manresa que està previst que durant el quart trimestre...
1-2 of 3 Results
Top