SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-3 of 3 Results
  1. Miss Polski: Rate A Building
    Sea Towers Lokalizacja: Gdynia, Śródmieście, ul. Hryniewickiego 6 Lata budowy: 2005-2009 Architekt: Andrzej Kapuścik Inwestor: Invest Komfort Opis: Sea Towers to wielokondygnacyjny budynek apartamentowy z częścią biurowo-usługową, usytuowany przy Nabrzeżu Prezydenta w Gdyni. Wyjątkowa...
  2. DN Archives
    web page The Sea Towers consist of two joined towers, the first with a height of 28 storeys, and the second with 36 storeys. The higher tower, together with its antenna mast, will reach a height of 138 metres. Its top floor will be taken up by a viewing terrace for residents and their guests...
  3. Inwestycje ukończone
    Pod koniec tego roku lub na początku przyszłego ruszy budowa pierwszego prawdziwego wieżowca w 3mieście. Budynek złozony z dwóch wież z których wyższa będzie miała 30 pięter wysokości. Inwestor Invest Komfort z Sopotu, autor obecnie najwyższebo budynku Gdyni. Cała inwestycja w swych rozmiarach i...
1-3 of 3 Results
Top