SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-7 of 9 Results
 1. Rate Your Cities
  Hey everybody, i'd like to present to you all, one of my oldest cities, sitting since 2008 in my hard drive! Cathedral City Pop: 1'544'230 Let's start with the reason why the city got it's name, "Lion's Cathedral", most of the old city surrounds this building: Next i'll start to show you...
 2. Member Designs
  Mega City in SC4. population: City: about 1,850,000 Region: 2,919,633 CURRENT STATS: MEga City - about 2.3 million Neo MEga City - 1.1 million Kilo City - about 800,000 region: 11,300,000 medium-sized satellites with large populations: - 718,000 - 630,000 - 610,000 - 430,000 old info...
 3. » Lublin
  Jak wszyscy wiemy obecny system informacji miejskiej w Lublinie nie istnieje. Znane znaki ulic są nie czytelne, nie zawierają informacji o numerach posesji. Zalety: -Unifikacja numerów ulic i domów. Szukamy charakterystycznego znaku a nie numerków często ukrytych -Informacje są bardziej...
 4. Miasta polskie
  Mój namysł nad krakowskimi tabliczkami z nazwami ulic i numerami domów zaczął się parę dobrych lat temu bodaj od ujrzenia przedwojennego "Św. Sebastjana" i jeszcze jakiegoś "Jenerała" na Podgórzu, jeśli dobrze pamiętam. Potem bodźcem był warszawski System Informacji Miejskiej, no i... tak myślę...
  sim
 5. » Szczecin
  Znaki „Floating garden" Zakończył się przetarg na nowy System Identyfikacji Miejskiej. Dzięki niemu mają być ujednolicone wszystkie szczecińskie tablice informacyjne i znaki. Niestety efekt pracy gdańskiej firmy szczecinianie poznają dopiero w wakacje. Przetarg na SIM ( System Identyfikacji...
 6. » Wrocław
  Przy okazji kolejnej wizyty w stolycy, wrocilo do mnie wrazenie ze jednak Warszawa jest chyba najlepiej oznakowanym miastem w Polsce. Nie mam na myśli znaków np. kierujących na Białystok czy Kraków, ale o oznakowanie nazw ulic, które ogromnie ułatwia poruszanie się po nim. Niezależnie czy chodzi...
 7. » Łódź
  Drogowcy rozpoczęli już montaż tablic z nazwami ulic według nowego, warszawskiego Systemu Informacji Miejskiej. Nowe, dwukolorowe oznakowanie pojawiło się na razie w centrum miasta: na ul. Piotrkowskiej i najbliższych przecznicach. Dzięki temu tylko na ul. Zachodniej i al. Kościuszki są już trzy...
  sim
1-7 of 9 Results
Top