SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-1 of 1 Results
  1. Zagranica
    Po wakacyjnym wątku chorwackim, czas na zimowy wątek słoweński :) Tak jak w przypadku Chorwacji postaram(y) się pokazać dosyć przekrojowo ten niesamowity kraj, w którym w ciągu godziny można przejechać od Alp do Adriatyku. Kraj w którym w pigułce można zobaczyć piękno Europy! Będzie...
1-1 of 1 Results
Top