SkyscraperCity banner

słowenia

  1. Zagranica
    First of all, sorry for writing this in English, but I don't speak Polish. :( (Najpierw, żałujący dla pisania tego w Języku angielskim, ale ja nie mówi Język polski.) Anyway, in the EastSky Cafe forum, several people mentioned that Slovenia is not well-known in Poland, so I thought that a...
Top