SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-1 of 1 Results
  1. Інфраструктура
    Пропоную розпочати обговорювати всі стадіони України, проекти, будівництво, майбутнє тощо. Наскільки зараз відомо, будівництво триває або почнеться, стадіонів у Львові, Донецьку і звичайно Дніпропетровську. Зараз немає часу, потім засуну всі рендерінги
1-1 of 1 Results
Top