SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-1 of 1 Results
  1. Transport miejski i regionalny
    Czy przestaną kursować tramwaje? Piotr Purzyński 14-01-2005 , ostatnia aktualizacja 14-01-2005 23:21 Przewodniczący "Solidarności" w Tramwajach Śląskich chce odwołania zarządu firmy. Obraził się, bo jego córka nie dostała etatu Spółka Tramwaje Śląskie ma wypłacić pracownikom 1,5 mln zł z...
1-1 of 1 Results
Top