SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-3 of 4 Results
  1. Miasta polskie
    Zakładam nowy wątek, bo widzę, że takiego jeszcze nie ma. Chcę poznać to miasto i okolice, może za coś pochwalić, może za coś zganić... Mam nadzieję, że podzielicie się swoimi spostrzeżeniami :) Pozdrawiam i zapraszam :) http://www.boguszow-gorce.pl/ Trochę zdjęć: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7...
  2. Miasta polskie
    Zapraszam do obejrzenie fotorelacji :) 1. Góra św. Anny (jeszcze wyż. Śląska) 2. Przejazd w kierunku Kotliny Kłodzkiej, niestety zdjecia są z autobusu, nie mogliśmy darować wykładowcom że nie zatrzymaliśmy sie w pięknych miastach po drodze, chociażby takich jak Paczków czy...
  3. Miasta polskie
    No więc jak obiecałem zabieram się do prezentacji mojego nowego miasta czyli Jeleniej Góry i okolic. Na początek miasteczko Cieplice Śląskie Zdrój, które są administracyjnie częścią miasta Jelenia Góra. W Cieplicach właśnie wynająłem mieszkanko. głownie ze względu na ciszę, spokój i urok tego...
1-3 of 4 Results
Top