Skyscraper City Forum banner
świętochłowice
1-1 of 1 Results
  1. Architektura i Urbanistyka
    Jedno z tych miast, obok Rudy Ślaśkiej o którym praktycznie nic nie wiem. Wciśniete między Chorzów a Zabrze, praktycznie pozbawione centrum, ekscentrycznie wyciągnięte, pozlepiane z dzielnic tworzących samodzielne światy a przy tym przesiąknięte tym cudownym klimatem. Odkryłem dopiero w tym...
1-1 of 1 Results
Top