SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-4 of 4 Results
  1. Infrastruktura rowerowa
    Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przyjął Uchwałą nr 4962/22 z dnia 2.03.2022 r. dokument pn. „Koncepcja przebiegu tras rowerowych na terenie województwa świętokrzyskiego”. W ramach wypracowanej Koncepcji zaproponowanych zostało do realizacji 14 korytarzy tras rowerowych. Składają się na nie...
  2. Miasta polskie
    Witam wszystkich bardzo serdecznie! Postanowiłem nieco ożywić temat kieleckiej fotografii, żeby przybliżyć forumowiczom, jak wyglądają i zmieniają się Kielce wraz z okolicami. Zdjęcia postaram się umieszczać cyklicznie, na początek skupię się na wybranych fotografiach znalezionych w sieci. Z...
  3. Transport miejski i regionalny
    Za GW: 31.07.2004 Tramwaje w Kielcach? KIELCE. To nie żart. Pierwsza linia Na Stoku - Dworzec PKP może powstać już za dwa lata. Projekt jest już prawie gotowy, potrzebne są jedynie środki - uważają pomysłodawcy. Nie obędzie się bez pomocy miasta i funduszy europejskich Pomysł wrócił po 19...
1-4 of 4 Results
Top