SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-2 of 2 Results
  1. Zagranica
    Miejsce znane więc chyba nie muszę specjalnie przedstawiać. Od kilku lat bywam tam dość regularnie, zdjęć miasta i ludzi trochę mi się uzbierało postanowiłem więc zacząć kolejny wątek. Na początek zdjęcia ze stycznia 2016, zima w Szanghaju, spadł śnieg, temperatura w pewnym momencie spadła do...
  2. Zagranica
    Cześć i czołem! Ukamieniujcie mnie, ale postanowiłem rozgrzebać kolejny wątek ze zdjęciami :D Tym razem wywiało mnie do Chin. Był to wyjazd czysto turystyczny, nastawiony na szybkie zwiedzanie, może trochę chaotyczne, ale postanowiłem iść na żywioł. Wyjazd był bardzo krótki, więc nie mogłem...
1-2 of 2 Results
Top