SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-8 of 8 Results
 1. Miss Polski: Rate A Building
  Zespół szkolno-przedszkolny IPS - International Playschool/International Primary School Adres: Wrocław, ul. Drukarska Inwestor: Construction and Education Services Projekt: Dziewoński, Łukaszewicz – architekci Realizacja: 2016-2017 Powierzchnia użytkowa: 3000.0 m² Powierzchnia terenu: 6600.0...
 2. Miss Polski: Rate A Building
  Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5: V LO im. gen. Jakuba Jasińskiego, gimnazjum dwujęzyczne nr 26 oraz International Baccalaureate Word School No.0971 Adres: ul. Kuronia 14, Wrocław Inwestor: miasto Wrocław Projekt: Maćków Pracownia Projektowa Konstrukcja: A.K.I.-Projekt Powierzchnia...
 3. Miss Polski: Rate A Building
  Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna im. Karola Szymanowskiego Adres: ul. Piłsudskiego 25, Wrocław Projekt: Maćków Pracownia Projektowa Realizacja: 2013-2014 Kondygnacje naziemne: 6 Kondygnacje podziemne: 1 Wysokość: 25m Powierzchnia całkowita: 14693 m2 Powierzchnia użytkowa:11283 m2 Koszt...
 4. » Wrocław
  Taki temat się pojawił: http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/3780521,schronisko-za-15-mln-zl-stanie-obok-stadionu-wroclaw-wizualizacje,id,t.html
 5. Inwestycje ukończone
  Inwestycja wydaje się zacna, więc czas na osobny wątek:
 6. Inwestycje ukończone
  1. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 1UO, ustala się przeznaczenie: 1) oświata; 2) kultura; 3) terenowe urządzenia sportowe; 4) kryte urządzenia sportowe; 5) infrastruktura drogowa; 6) urządzenia infrastruktury technicznej; 7) telekomunikacja. 2. Na...
 7. » Wrocław
  We Wrocławiu powstaje nowoczesne planetarium Nowoczesne planetarium powstanie za trzy lata we Wrocławiu. Pomysłodawcą inwesycji są władze miasta, regionu, Uniwersytetu Wrocławskiego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Dziś podpisano list intencyjny w tej sprawie. Budowa ruszy tuż po...
 8. » Szczecin
  Osiedle Magnolia Park przy Wernyhory/Klonowica. Rendery Dedeco Projekty pochodza ze strony www.fba.pl - strona dziwnie spokrewniona z biurem Dedeco. Tu mamy natomiast ogolna koncepcje zagospodarowania calego terenu bylej jednostki. Wizja lokalna - zdjecia marnej jakosci...
1-8 of 8 Results
Top