SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-3 of 3 Results
  1. Transport miejski i regionalny
    ULOTKA ROZKŁAD ________________________ prezentacjaskmkonferencja-111118114636-phpapp02 Podjąłem się stworzenia wątku dot. planowanej Szybkiej Kolei Miejskiej w Szczecińskim Obszarze Metropolitarnym. Popieram tę inicjatywę i chciałbym, aby zainteresowała ona przede wszystkim władze miasta...
  2. Transport miejski i regionalny
    "Władze miasta chcą, żeby Rada Warszawy przeznaczyła dziś (czwartek) ponad 70 mln zł na pociągi dla Szybkiej Kolei Miejskiej. Niewykluczone jednak, że przez wiele miesięcy mogą one stać bezczynnie, bo stolica nie dogadała się na razie z PKP w sprawie uruchomienia linii Na wieść o planach...
  3. Transport miejski i regionalny
    Ze strony www.skm.pkp.pl Uprzejmie informujemy, że od dnia 5 stycznia 2004r. na linii Gdynia Chylonia - Tczew - Gdynia Chylonia zostaje uruchomiony nowy pociąg SKM SPRINTER. obowiązuje taryfa SKM; kursuje po torach dalekobieżnych; kursuje od poniedziałku do piątku; czas przejazdu z Gdyni...
1-3 of 3 Results
Top