SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-2 of 3 Results
  1. Transport miejski i regionalny
    Rozpoczęła się budowa 1 etapu TMP, a więc między innymi środkowego odcinka trasy tramwajowej pomiędzy Bielanami, a Tarchominem/Nowodworami. Niedługo powinno nabrać tempa projektowanie wschodniego odcinka tej trasy. Inwestycja jest na tyle istotna, że należy jej się osobny wątek. trasa...
  2. » Warszawa
    Uzgodniłem z SoboleuSem wydzielenie osobnego wątku dla białołęckich inwestycji, żeby zmobilizować tamtejszych (i nie tylko) forumowiczów, do ich dokumentowania. W końcu na Białołęce buduje się obecnie najwięcej mieszkań w Warszawie. :) Orco Group dostało pozwolenie na budowę osiedla...
1-2 of 3 Results
Top