SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-2 of 3 Results
  1. Infrastruktura kolejowa
    Modernizacja przejazdu na Ligowcu (km 4.715) na ukończeniu. Widziałem, że dojazdy do przejazdu też będą wymienione. Korzystając z zamknięcia toru w kierunku Poznania sieciowcy grzebali przy sieci trakcyjnej przy przejeździe w ciągu DK92, pojawiły się nowe słupy. Domyślam się, że w końcu na...
  2. Pomorze, Warmia i Mazury
    Zakładam wątek o moim rodzinnym mieście :) Co prawda tu już nie mieszkam, ale śledze na bieżąco to co się dzieje. Zachęcam do dyskucji. Ciekawe czy znajdą się tacy, którzy pomogą mi w utrzymaniu tego wątku. Na początek proponuje przegląd aktualności: Galeria handlowa przy dworcu PKP...
1-2 of 3 Results
Top