SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-5 of 5 Results
 1. Rrugët
  A1 - Autostrada "Rruga e Kombit" Autostrada e parë e ndërtuar në Shqipëri. Autostrada fillon në Kashar të Tiranës dhe përfundon në pikën kufitare me Kosovën në Morinë. Njihet ndryshe edhe si autostrada Durrës - Kukës apo Durrës - Morinë, për shkak të afërsisë së qytetit dhe portit të Durrësit...
 2. Tirana
  As discussed in the main Superprojects thread e MegaProject was proposed for Tirana. A complex of 4 towers 35 levels each.
 3. Rate Our Skylines
  Updated with various pictures from the Albanian forum.
 4. Fotografi
  The city of TIRANA ALBANIA
1-5 of 5 Results
Top