SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-1 of 1 Results
  1. Путеви
    Danas snimljeno, E94 (ili -96, nisam siguran), to jest Beograd-Zagreb autoput: Poprilično dosadno (hvala Bogu!).. Malo smo nepismeni pa ne znamo kako se piše ime grada Bijeljina, a? Naknadno ubačeno "i": ... U principu sam zadovoljan.. veći dio puta je presvučen, sve izgleda lijepo...
1-1 of 1 Results
Top