SkyscraperCity banner
trasa średnicowa
1-1 of 1 Results
  1. Inwestycje ukończone
    W Grudziądzu ma zostać zbudowana w ciągu najbliższych trzech lat wyczekiwana od lat trasa średnicowa. Na inwestycję tę przyznano już dofinansowanie z funduszy unijnych w wysokości 65 milionów złotych. Oznacza to, że z funduszów UE pokryte zostanie 75 proc. całej wartości budowy tej drogi...
1-1 of 1 Results
Top