SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-4 of 4 Results
 1. Miasta polskie
  Trzebnica, to ok 12 tyś miasto, położone w północno wschodniej części woj dolnośląskiego. Na terenie miasta w okolicach Winnej Góry (zwanej też "Kocią Górą") znaleziono najstarsze ślady bytności ludzkiej na terenach obecnej Polski, a pochodzące z przed 500 000 lat. Już w V wieku istniała tu...
 2. Inwestycje ukończone
  S-5 KORZEŃSKO - WROCŁAW PÓŁNOC (AOW) (48,0 km) Opis inwestycji Przebieg http://www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/r/realizacja-drogi-ekspresowej-s-5_3218//documents/orientacja_s5_ark1.pdf...
 3. Infrastruktura kolejowa
  Dzisiaj (06.10.2008) były wykonywane już jakieś prace, koło byłej SP 41 na Starym Zakrzowie. Na razie mam jedno zdjęcie, wykonane w pośpiechu. Później zrobię lepszej jakości :)
 4. Infrastruktura drogowa
  Jest to w moim zdaniem 'najlepsze' połączenie Torunia oraz Olsztyna z autostradą A2 i dalej z Berlinem. Niestety nie jest to przyjemna droga. Wąska jezdnia, brak poboczy (wyjątek 12 km przed Olsztynem, gdzie w ciągu ostatnich 2 lat poszerzono jezdnię). Zaczynamy To jest całkiem normalny...
1-4 of 4 Results
Top