SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-3 of 3 Results
  1. Inwestycje ukończone
    Otwieram temat, bo wątku nie ma: Tlen i martyrologia - przyszłość pl. Grzybowskiego Dariusz Bartoszewicz 2008-06-25, ostatnia aktualizacja 2008-06-25 22:08 Żądamy powrotu Dotleniacza i ratowania ul. Próżnej - domagali się mieszkańcy na debacie poświęconej przyszłości pl. Grzybowskiego. Ma się...
  2. DN Archives
    Twarda Tower: Name: Twarda Tower Investor: Hines Polska Address: ul. Twarda 2/4 District: Śródmieście Height: 160 m Volume: 30 000 m Floors: 42 Garage: 230 cars. Use: Hotel/Apartments/Offices Projektant/Designer: Helmut Jahn (Murphy/Jahn)
  3. Inwestycje ukończone
    W związku z kolejnymi sensacyjnymi wieściami, proponuję nie robić bałaganu w wątku o Libeskindzie i od razu założyć nowy wątek na temat następnego planowanego wieżowca. Jak ktoś znajdzie jakieś inne wzmianki na jego temat to niech wrzuca. Tekst ze Stołecznej: Jak wiadomo o wieżowcu w tym...
1-3 of 3 Results
Top