SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-2 of 2 Results
  1. Além-Fronteiras / Around The World
    As Marcas (em italiano le Marche, pronuncia-se /le ˈmarke/) são uma região da Itália central com 1,5 milhão de habitantes com área de 9401 km² cuja capital é Ancona. Tem limites ao norte com a Emília-Romanha e a República de San Marino, a noroeste com a Toscana, a oeste com a Úmbria, a sudoeste...
  2. Transport miejski i regionalny
    Firma „Solaris Bus & Coach” z Bolechowa – producent autobusów miejskich i dalekobieżnych – planuje na pierwszą połowę przyszłego roku emisję akcji, w wyniku której chce uzyskać 100 milionów złotych. Pieniądze mają zostać przeznaczone na inwestycje, które docelowo doprowadzą do podwojenia...
1-2 of 2 Results
Top