SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-2 of 2 Results
  1. Architectuur, Stedenbouw en Gebouwen
    Stadskantoor Leyweg Gegevens Naam: Stadskantoor Leyweg Hoogte: 75 Meter Plaats: Den Haag Oplevering: Eind 2010 Functie: Stadskantoor, Woningen, Kantoren Architect: Rudy Uytenhaak Thread: Stadskantoor Leyweg Afbeeldingen: (emmer) (Jeromeo) (Romani) (Fabian2412) (www.Bouwwereld.nl)...
  2. Den Haag
    Hoppaaa, weer 75m voor Den Haag...en wat een prachtontwerp, jeetjemineetje! :eek: Foto door Michiel Geen flauw idee wanneer ze beginnen met de bouw... Ik hoop snel! :cheers:
1-2 of 2 Results
Top