SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-3 of 3 Results
  1. Војводина
    Tema koja bi obuhvatila dvorce, plemićke kuće i gradske palate-zadužbine u Vojvodini, njihov istorijat, sadašnje stanje i namenu, kao i rekonstrukciju. Topic about castles, mansions and urban-palaces in Vojvodina, their history, present condition and purpose, also their reconstruction.
  2. Војводина
    Pri kraju rekonstrukcija glamurozne „Velike terase“ na Paliću Stara dama dobija novo ruho Autor: Milenko Popadić | 04.05.2008 - 00:01 Najznačajniji i najglamurozniji objekat stare arhitekture na Paliću je svakako „Velika terasa“, na čijoj rekonstrukciji vredno rade majstori „PBG inženjeringa“...
1-3 of 3 Results
Top