SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-2 of 2 Results
  1. Fotoforum
    Mons(Bergen) – Namur (Namen) – Tournai (Doornik) In het najaar zijn we met wat collega’s ook nog een weekendje weg geweest en hebben we wat Waalse Steden bezocht; Mons – Namur en Tournai. We verblijven in Mons en bezoeken op zaterdag dan Namur waarna we op de terugweg (zondag) naar Rotterdam...
  2. Cycling
    Let's start a thread about cycling in Belgium. The country is rapidly improving its road infrastructure, and the bicycle is often part of reconstruction plans. Let's start with a new bike bridge across N75 near Genk. photos by Ivo;
1-2 of 2 Results
Top