SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-2 of 2 Results
  1. Zagranica
    Przeglądając część forum o Zagranicy brakowało mi szkockiego wątku. Zapraszam więc na wyprawę śladami zamków, pałaców, whisky, haggis, deszczu i wiatru. Ja ze swojej strony mogę obiecać solidną dawkę zdjęć i uwag. Komentarze, spostrzeżenia, szkockie doświadczenia nie tylko w sprawie whisky ;)...
  2. Além-Fronteiras / Around The World
    Escócia (em inglês: Scotland; em scots: Alba) é um dos países do Reino Unido e cobre o terço norte da ilha da Grã-Bretanha. Ele compartilha uma fronteira com a Inglaterra ao sul e outra, formada pelo oceano Atlântico, com o mar do Norte a leste e com o canal do Norte e o mar da Irlanda a...
1-2 of 2 Results
Top