SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-3 of 4 Results
  1. Inwestycje ukończone
    W związku z oficjalnym rozpoczęciem inwestycji rozpoczynam wątek oraz zamieszczam projekt podzielony na 5 części. Wiadukt nad linią kolejową nr 8 Odcinek od wiaduktu do bloku Sandomierska 30/Szkoła Podstawowa nr 9 Odcinek od bloku Sandomierska 30/Szkoła Podstawowa nr 9 do skrzyżowania ulic...
  2. Inwestycje ukończone
    Link do wątku 'Inwestycje drogowe w BB', w którym już sporo informacji na ten temat się znajduje http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=340468 Wizualizacje: jpgi zamieścił na poprzednim wątku dominobb Plany inwestycji: jpgi zamieścił na poprzednim wątku dominobb...
1-3 of 4 Results
Top