SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-2 of 3 Results
  1. Architektura i Urbanistyka
    Od chwili wyłonienia się Placu Unii ponad Belweder przetacza się przez nasze forum, a także prasę, zawzięta dyskusja na ten temat. Są głosy "za", są głosy "przeciw". Spróbuję zebrać garść tych głosów i przykładów, by zainicjować wątek, który powinien być właściwym miejscem dla wymiany...
  2. Inwestycje ukończone
    http://www.warbud.pl/pl/aktualnosci/aktualnosci_warbud/zajawka,4524.html Zdjęcia postaram się wrzucić jak przestanie padać bo mi gprs świruje :D -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- edit...
1-2 of 3 Results
Top