SkyscraperCity banner

wilanów

  1. Akcje i petycje
    STAN PAPIERÓW: uzgodnienie z politbiurem[JEST]/ZUD[JEST]/Projekt Budowlany[JEST]/Wniosek o ZRiD[ZŁOŻONY]/Wydany ZRID/finansowanie[JEST]/przetarg/budowa) Postępowanie w sprawie wydania decyzji ZRID zawieszone w dniu 20.01.2021 z powodu że brakuje odstępstwa na odległość między skrzyżowaniami XD...
  2. » Warszawa
    Galeria handlowa z supermarketem Auchan powstanie najszybciej za kilka lat. Do tego czasu w Miasteczku Wilanów zamieszka kilka tysiêcy ludzi. W jego centrum stanie te¿ hotel Przy ul. Przyczó³kowej w Miasteczku Wilanów (deweloperem jest firma Prokom Investments) zostanie te¿ zbudowany hotel...
Top