SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-2 of 2 Results
  1. Infrastruktura rowerowa
    Wiślana Trasa Rowerowa – to częściowo istniejący szlak rowerowy, biegnący wzdłuż Wisły, łączący Beskidy (początek na stacji kolejowej Wisła Uzdrowisko) z Bałtykiem (koniec szlaku na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku). wg danych z Wikipedii Ma liczyć ok. 1200 km. Wiślana Trasa Rowerowa w Wikipedii...
  2. Inwestycje ukończone
    Wisła Kraków SA Stadion Miejski im. Henryka Reymana w Krakowie ul. Reymonta 22, 30-059 Kraków Główny projektant: Wojciech Obtułowicz Klasa docelowa: kategoria 4 UEFA Pojemność: 33 326 Czas budowy: 11.2004-15.10.2011 Koszt budowy: 540mln PLN Oświetlenie: 2000 lux Ilość...
1-2 of 2 Results
Top