SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-2 of 3 Results
  1. Architektura i Urbanistyka
    Zgodnie z wolą i pomysłem pilskich użytkowników na forum, zakładam nowy wątek poświęcony naszemu miastu. Wątek powstał po to, aby dyskutować na tematy związane z planami tworzonymi jako wizje miasta w przyszłości. Powstają różne wizualizacje w pracowni urbanistycznej UM, powstają dalekosiężne...
  2. Architektura i Urbanistyka
    Tak sobie pomyślałem, że możnaby stworzyć wątek z naszymi (i nie tylko) pomysłami dla Szczecina i województwa Zachodniopomorskiego. Takie nasze małe utopie, mniej lub bardziej realne wizje, i te całkiem realne też, jak według nas co powinno wyglądać. Od inwestycji budowlanych po drogowe, czyli...
1-2 of 3 Results
Top