SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-2 of 4 Results
  1. Miasta polskie
    [Gdańsk] z mokrej strony Fotki z lata 2012.
  2. Miasta polskie
    Wszystkie zamieszczone poniżej zdjęcia są moją własnością. Jeżeli chcesz je wykorzystać - zapytaj o zgodę. Przewija się często tu i ówdzie hasło Floating Garden i mimo, że przewija się od 2008 roku, to nie każdy wie co to naprawdę znaczy, wokół czego buduje się tę markę i skąd wziął się pomysł...
1-2 of 4 Results
Top