Skyscraper City Forum banner
wodzisław
1-1 of 1 Results
  1. Infrastruktura drogowa
    Obwodnica Siewierza, Poręby, Zawiercia oraz reszty miejscowości na drodze krajowej nr 78. Na lata 2006-2008 planowana jest budowa pierwszego etapu obwodnicy biegnącej przez cały powiat, a odciążającej z nadmiernego ruchu pojazdów przede wszystkim Zawiercie. Obwodnica ma biec od Siewierza przez...
1-1 of 1 Results
Top