SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-3 of 4 Results
  1. Pomorze, Warmia i Mazury
    Jako że niedawno wyłoniono generalnego wykonawcę pomyślałem że dobrze będzie mieć wątek gdzie informacje będą w jednym miejscu. Co prawda, z racji lokalizacji budowy, wielu zdjęć się nie spodziewam ale kilka ciekawostek pewnie się tu znajdzie. Wizualizacja tarczy w Redzikowie Dwa...
  2. Miasta polskie
    Źródło: www.bunkierkrapiewo.pl
  3. Przemysł | Technologia | Design
    edit 03.2009 Land Armies of Europe NATO/EU Countries: Belgium http://www.skyscrapercity.com/showpost.php?p=32515660&postcount=1969 Bulgaria http://www.skyscrapercity.com/showpost.php?p=32502784&postcount=1966 Czech Republic...
1-3 of 4 Results
Top