SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-2 of 3 Results
  1. Miasta polskie
    Wymyśliłem sobie, że w tym temacie będziemy sobie zadawać zagadki Szczecińskie. Przykładowo jest zdjęcie, nie ważne z jakiego okresu, i ktoś musi zgadnąć, żeby zadać swoją itd. Myślę, że proste ? ;) Na pierwszy rzut leci coś takiego...
  2. Zabytki
    Nie jestem pewien, czy w tym dziale - jak macie wątpliwosci, to przenieście. Proponuję następującą zabawę: przekonajmy się ile wiemy o naszym kraju. Zadaję pierwszą zagadkę, kto odpowie, zada następną, jeżeli nie będzie odpowiedzi przez 12 godzin, każdy ma prawo zadać kolejną zagadkę, a...
1-2 of 3 Results
Top