SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-2 of 2 Results
  1. Miasta polskie
    Zakładam ten wątek, ponieważ powstał pewien bałagan w bydgoskich wątkach zdjęciowych. Wątek który zakładam będzie wątkiem otwartym dla wszystkich bydgoskich zdjęć. Mam nadzieję że się przyjmie i właśnie tutaj będziemy zamieszczać nasze zdjęcia. Podaję linki do innych wątków ze zdjęciami...
  2. Wieżowce i Panoramy
    świeże zdjątka z tegorocznej jesieni, pewnie akcja znicz ;)
1-2 of 2 Results
Top