SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-2 of 2 Results
  1. Fotoforum
    ...en weer terug! Amsterdam – Strekdam IJmeer, zondag 26 november 2006 In deze foto-thread, pas mijn tweede in mijn forumhistorie, neem ik jullie mee op een reis naar het einde van de wereld. En weer terug, en dat binnen een kleine twee uur. Of nou ja, wereld…het is in ieder geval het meest...
  2. Amsterdam
    Rioolwateringszuiveringsinstallatie maakt plaats voor woningbouw. Op 13 november sloegen wethouder Maarten van Poelgeest en portefeuillehouder stadsdeel Zeeburg Dennis Straat een eerste bres in de Rioolwaterzuiveringsinstallatie Oost (RIO). Daarmee werd een begin gemaakt met de sloop van de...
1-2 of 2 Results
Top