SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-2 of 2 Results
  1. Proposed Supertalls
    Located in Qijiang New Town https://gaoloumi.cc/forum.php?mod=viewthread&tid=3265792&extra=page%3D1&page=1 https://www.163.com/dy/article/G5MPV0LL0512CB0R.html http://www.zs.gov.cn/ywb/government/administrativedistricts/content/post_1918831.html by marsyu on Gaoloumi...
  2. Zagranica
    Ponad 100 mln region miejski u ujścia Rzeki Perłowej w Chinach, można chyba powiedzieć że jest to największe miasto/region miejski świata, do niedawna również jeden z najszybciej rozwijających się zagłębi przemysłowych, podlewany kapitałem najpierw hongkońskim i zachodnim, od jakiegoś czasu już...
1-2 of 2 Results
Top