SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-2 of 2 Results
  1. Zagranica
    Ponad 100 mln region miejski u ujścia Rzeki Perłowej w Chinach, można chyba powiedzieć że jest to największe miasto/region miejski świata, do niedawna również jeden z najszybciej rozwijających się zagłębi przemysłowych, podlewany kapitałem najpierw hongkońskim i zachodnim, od jakiegoś czasu już...
  2. Rate Our Talls: Supertalls
    Zuhai St. Regis Hotel & Office Tower Zuhai, China Height: 329m/1079ft Floors: 66 Function: Hotel, Office Architect: Coscia Moos Architecture; RMJM Completed: 2017 photos from CTBUH
1-2 of 2 Results
Top