SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-5 of 5 Results
  1. Wielkopolska, Kujawy, Lubuskie
    Proponuję stworzyć coś na kształt subiektywnego przewodnika po lokalach Zielonej Góry. Zapraszam do podzielenia się swoimi opiniami, hitami, rozczarowaniami i co tam komu pasuje w ramach tematu 'gastronomia i rozrywka'. Czy byłeś gdzieś na mieście coś zjeśc/wypić czy może zauważyłeś nowo...
  2. Wielkopolska, Kujawy, Lubuskie
    Utworzenie takiego tematu chodziło mi po głowie od jakiegoś czasu. Z założenia dyskutujemy w nim o lokalnej polityce i wszystkich innych sprawach, które nie mają swojego wątku i/lub utworzenie go nie ma sensu. Proponuję też ograniczenie dyskusji dla użytkowników mających minimum 50 postów, by...
  3. Wielkopolska, Kujawy, Lubuskie
    W Zielonej Górze powstanie kolejna strefa ekonomiczna. Radni przyjęli dziś na zdalnej, nadzwyczajnej sesji, uchwałę w sprawie studium zagospodarowania przestrzennego. Nowa strefa obejmuje obszar 368,5 ha, zlokalizowany w rejonie węzła drogi ekspresowej S3 i terenów kolejowych. Większość tego...
1-5 of 5 Results
Top