SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-2 of 3 Results
  1. Miasta polskie
    Obecnie siedziba sejmiku województwa lubuskiego, dawniej stolica województwa zielonogórskiego. W ciągu stuleci znana głównie z produkcji wina. Po II wojnie światowej nastąpił gwałtowny rozwój Zielonej Góry; z niewielkiego dolnośląskiego miasteczka przekształciła się ona w ważny ośrodek miejski...
  2. Miss Polski: Rate A Building
    Lokalizacja: ul.Sulechowska 41, Zielona Góra Otwarcie: 26 czerwiec 2010r # całkowita powierzchnia zabudowy ok. 11 600 m2 # park wodny ok. 5 200 m2 # hala widowiskowo – sportowa ok. 5 000 m2 # część wspólna (ok. 1 400 m2), do której należą: siłownia/fitness, spa, squash, restauracja, sala zabaw...
1-2 of 3 Results
Top