SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-3 of 3 Results
  1. Infrastruktura rowerowa
    Cześć! Przybywa w Polsce tras rowerowych na nieczynnych liniach kolejowych - może dobrym pomysłem będzie poświęcić im osobny wątek? I choć obawiam się, że nie będzie to najmilszy wątek dla mikoli na SSC, ale myślę że okaże się dobrym źródłem wiedzy dla rowerzystów. Dla nas pokolejowa trasa to...
  2. Przemysł | Technologia | Design
    Cześć! 🚴‍♀️🚴‍♂️ Nie wiem czy wybrałem dobre forum, ale mam nadzieję, że to o czym napiszę, to będzie właśnie dość wyjątkowe połączenie przemysłu, technologii i designu w wydaniu bardzo przestrzennym. Otóż latem mieliśmy okazję zatrzymać się kilka dni w Lipsku w Saksonii i pojeździć rowerami po...
  3. Zagranica
    Cześć! Podróżujemy turystycznie po Polsce i po Europie od wielu lat - zawsze na rowerach albo na biegówkach. Zwykle są to kilku- lub kilkunastodniowe wyjazdy z wykorzystaniem infrastruktury rowerowej - dróg rowerowych, pensjonatów nastawionych na gości rowerowych, mniejszej architektury...
1-3 of 3 Results
Top