SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-2 of 2 Results
  1. Miasta polskie
    Z racji dobrego odzewu na jednym ze stołecznych wątków fotograficznych, uznałem, że warto zaprezentować społeczności SSC zdjęcia ze znanych niektórym z nazwy, jednak już nie z widoków części Warszawy - Bielan i Żoliborza. Te dwie najbardziej na północ położone dzielnice lewobrzeżnej części...
  2. » Warszawa
    Chcą muzeum zamiast wojska Żoliborz chce zwiększenia turystycznej atrakcyjności cytadeli. Wśród pomysłów pojawia się przeniesienie tam Muzeum Wojska Polskiego Zrujnowana dziewiętnastowieczna działobitnia przy al. Wojska Polskiego (c) MICHAŁ SADOWSKI Uporządkowanie stoków Cytadeli...
1-2 of 2 Results
Top